Vad ska du göra idag?

Ladda ner SPARKSAPP där appar finns!

   Nu också tillgänglig på web.sparksapp.se

feed

Genom partnerskapet med KEKS, kombinerar vi på Sparks Generation vår passion för att göra fritidsaktiviteter och positiva gemenskaper mer tillgängliga och vår förmåga att digitalisera,  med KEKS expertis inom kvalitetssäkring och utveckling av ungdomsverksamheter. 

sparks keks

Tillsammans skapar vi en dynamisk plattform som inte bara inspirerar och engagerar unga på fritiden i Sverige utan även förstärker fritidsgårdars och andra ungdomsverksamheters förmåga att möta dagens ungas behov. Det är ett avgörande steg mot att säkerställa att varje ung person känner sig inkluderad och ges möjligheter att hamna i positiva och stöttande gemenskaper. Vi är stolta och ivriga att se de positiva förändringarna detta samarbete kommer att föra med sig till ungdomsverksamheter över hela landet.”

Alexandra Krook, Grundare, Sparks Generation

“Vi drömmer om ett inkluderande samhälle där alla barn och unga mår bra, känner framtidstro och gemenskap på fritiden!”

customer review1
Vi når ut till de unga tonåringarna åt er. Vi tar de till dörren. Så kan ni fokusera på att utveckla era fantastiska verksamheter. "Partnership is the new leadership"! Boka in mig på ett möte så pratar vi mer!

Alexandra Krook

Verksamhetschef och initiativtagare

Boka möte med Alexandra!