Vi bryr oss om din integritet!

Vi på Sparks följer dataskyddsförordningen (GDPR EU). Du ska vara trygg med oss, och därför är vi engagerade i säkerheten och skyddet av dina personuppgifter. Ta gärna en titt på vår integritetspolicy för att veta mer om hur de behandlas

cookie policy

Integritetspolicy

Ideella föreningen Sparks Generation (”Sparks”), org.nr 802514-8795 (”vi”, ”oss” och ”vår”), med postadress c/o Edisen, Skeppsbron 38, 111 30 Stockholm, bryr sig om din personliga integritet. Vi försöker därför alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla gällande lagar och regler som rör dessa. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter hanteras av oss.

Personuppgiftsansvarig

Sparks är ansvarig (personuppgiftsansvarig) för att hantera dina uppgifter och ansvarar för att hantera dina uppgifter enligt gällande lagar. I din kontakt med Sparks kommer du att lämna viss information till oss. Sparks hanterar uppgifter såsom namn, kön, kontaktuppgifter, vilka aktiviteter du är intresserad av, ålder och kontaktuppgifter till föräldrar och vårdnadshavare.

Syfte och laglig grund för vår hantering av dina uppgifter

Sparks hanterar dina uppgifter med de här lagliga grunderna och för dessa syften:

Vårt berättigade intresse av att hantera uppgifter med stöd av en intresseavvägning är att vi ska kunna administrera våra evenemang och besvara frågor som ställs till oss. Vidare har vi enligt vår uppfattning ett berättigat intresse att behandla personuppgifter om besökare av vår webbplats för att kunna ge besökarna en bra användarupplevelse av vår webbplats. Vi har även ett intresse av att få information om besökarna av vår webbplats.

Du har ingen skyldighet att lämna dina uppgifter till oss enligt gällande lag eller ett avtal, utan det är frivilligt. För att kunna anmäla dig till våra evenemang behöver du dock dela dina uppgifter med oss. Vilka som kan få tillgång till dina personuppgifter kommer att hanteras av Sparks.

Dessutom kan dina uppgifter komma att delas med andra organisationer som hanterar personuppgifter på uppdrag av oss (personuppgiftsbiträden). Till exempel kan våra IT- och systemleverantörer komma att få åtkomst till dina uppgifter.

Dina uppgifter kan också komma att lämnas ut till andra som själva ansvarar för hantering av dina uppgifter. Till exempel kan våra samarbetspartners komma att få åtkomst till dina uppgifter, exempelvis i samband med evenemang där du deltar. Vi, våra leverantörer och samarbetspartners hanterar som huvudregel bara dina uppgifter inom Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I de fall uppgifter hanteras utanför EU/EES (i det som kallas ”tredjeland”) finns det antingen ett beslut från EU-kommissionen om att tredjelandet har ett tillräckligt skydd för att hantera dina personuppgifter (en adekvat skyddsnivå) eller att det finns andra lämpliga skyddsåtgärder för dina uppgifter i form av standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield (ett system för att överföra uppgifter till och från USA), som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som vi använder oss av eller information om var de finns tillgängliga kan du få detta genom att kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter?

Vi behåller aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt gällande lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Dina uppgifter hanterar vi normalt under den tid som du deltar i Sparks aktiviteter, och högst 12 månader efter att du senast deltog vid en aktivitet som vi på Sparks arrangerat. Om du deltar vid ett provtillfälle men sedan inte fortsätter tar vi bort dina uppgifter efter provtillfället. I vår cookiepolicy beskrivs närmare hur länge våra olika cookies sparar information.

Dina rättigheter

Enligt lagen har du rätt att få tillgång till information om vilka uppgifter vi har om dig och rätt att be att vi rättar dina uppgifter, till exempel om de är felaktiga.

I vissa situationer har du även rätt att be oss att radera dina uppgifter, begränsa hanteringen av uppgifterna eller invända mot vår hantering. I vissa fall har du även rätt att få ut de uppgifter om dig som du själv lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa till en annan organisation som ansvarar för hantering av dina uppgifter.

Om du har lämnat ditt samtycke till att vi hanterar dina uppgifter har du rätt att när som helst dra tillbaka det med effekt från och med att återkallelsen är gjord.

Om du skulle ha några klagomål om hur vi hanterar dina uppgifter har du rätt att höra av dig till Datainspektionen vilket är den myndighet som är ansvarig för att granska hur vi hanterar dina uppgifter.

Kontakta oss

Om du vill använda de rättigheter som beskrivits ovan eller annars vill komma i kontakt med oss angående hur vi hanterar dina uppgifter kan du göra det genom att ringa oss på 0733-34 04 07 eller maila till info@sparksgeneration.com.

Denna integritetspolicy fastställdes av Sparks den 8/4 2019.

Cookie Policy

Ideella Föreningen Sparks Generations (”Sparks”) Cookiepolicy:
För att du ska kunna använda webbplatsen sparksgeneration.com på det sätt vi avsett, behöver du tillåta lagring av cookies på din dator. Cookies används för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner och på så vis optimera ditt användande av vår webbplats. För information om vår behandling av personuppgifter på sparksgeneration.com, vänligen se vår integritetspolicy.

Vad cookies är och dess användningsområde

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator (även motsvarande enhet med internetuppkoppling såsom surfplatta eller mobiltelefon omfattas). För mer allmän information om cookies se www.pts.se/cookies, www.aboutcookies.org och/eller www.allaboutcookies.org.

Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och sessionscookies. På Sparks webbplats använder vi både permanenta cookies och sessionscookies. Sessionscookies lagras tillfälligt när du som besökare är inne och surfar på vår webbplats, och försvinner när du stänger din webbläsare. Permanenta cookies lagras som en fil på datorn under en viss tid, tills du som besökare, eller servern som sänt dem, raderar dem.

Vidare kan cookies delas upp i förstapartscookies och tredjepartscookies. Förstapartscookies sätts av innehavaren till en webbplats (i detta fall sparksgeneration.com) och tredjepartscookies sätts av en annan webbplats. På Sparks webbplats använder vi bara förstapartscookies.

Sparks använder Google Analytics som statistikverktyg för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen och för att utvärdera hur webbplatsen kan vidareutvecklas, exempelvis för att kunna förbättra innehåll, navigation och struktur på webbplatsen.

Cookies som används på sparksgeneration.com :

_ga: Används av Google Analytics för att identifiera ett besök.

Gallringstid: 2 år

Utlämning till tredje part: Ja, Google får tillgång till den information som cookien samlat in.

_gid

Används av Google Analytics för att identifiera ett besök.

Gallringstid: 24 timmar

Utlämning till tredje part: Ja, Google får tillgång till den information som cookien samlat in.

_gat

Används av Google Analytics för att kontrollera mängden anrop och begränsar inhämtningen av data på sidor med mycket trafik.

Gallringstid: 1 minut

Utlämning till tredje part: Ja, Google får tillgång till den information som cookien samlat in.

Hur du gör för att blockera och ta bort cookies

Du kan välja att inte tillåta vår användning av cookies. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. Om du väljer att inaktivera cookies kan det innebära att viss funktionalitet på webbsidan slutar att fungera och din användarupplevelse påverkas negativt.

Här hittar du information om hur du hanterar cookies i just din webbläsare:

Chrome (länk: https://support.google.com/…)

Safari (länk: https://support.apple.com/…)

Safari på iPhone och iPad (länk: https://support.apple.com/sv-se/HT201265)

Internet Explorer (länk: https://support.microsoft.com/…)

Firefox (länk: https://support.mozilla.org/…)

Opera (länk: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/)

Om du inte vill att dina besök på webbplatsen ska visas i statistiken i Google Analytics kan du installera tillägget Google Analytics Opt-out i din webbläsare. Tillägget finns för webbläsarna Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari och Opera. Tillägget hämtar du från Google, läs mer om det här (informationen är på engelska).

Cookies som används av tredje part

På webbsidan kan innehåll och delningsverktyg bäddas in från sociala nätverk såsom LinkedIn eller Facebook. Dessa leverantörer kan i sin tur komma att använda cookies på Sparks webbsida. Sparks saknar åtkomst till, och kan heller inte styra över, dessa cookies eller de personuppgifter och information som kan komma att samlas in. Därmed behöver du som användare kontrollera dessa leverantörers webbsidor för att få ytterligare information om hur de hanterar cookies, vilken information de samlar in och hur du kan ta bort eventuella tredjepartscookies.

______________________

Denna Cookiepolicy fastställdes av Sparks den 8/4 2019.