Insikter från forskningen

Sparks Generations modell bygger på gedigen forskning och research. 

Namnet Sparks är inspirerat av forskning med samma namn, som är en av många insikter kring psykisk hälsa.

Sparksforskningen

Enligt Dr. Peter Benson, grundare av Search Institute, så har vi alla en inre gnista, som han kallar för ”Spark”. Denna gnista kan vara en egenskap, ett intresse eller ett sätt att vara.

Läs mer om forskningen :

Passion & Grit

Enligt Dr. Angela Duckworth, så är det som driver framgång inte enbart talang utan en unik kombination av passion och långsiktig uthållighet. “Grit” är en avgörande psykologisk faktor för att nå framgång, både inom utbildning och yrkesliv. “Grit” kan beskrivas som en kombination av uthållighet, inre driv och förmågan att inte ge upp vid motgångar. Dessa egenskaper kan utvecklas och förstärkas, både av oss själva och genom stöd från föräldrar, lärare, chefer eller vänner. Att utveckla “grit” handlar om att hitta sin passion i livet, identifiera sina personliga motivationskrafter till att fortsätta framåt, att aldrig sluta öva och att se varje misslyckande som ett tillfälle att lära.

Läs mer om forskningen hos:

Angela Duckworth samt lyssna när hon pratar på TED Talks Education