Motivation är en drivkraft – så här väcker du den hos din tonåring. - Sparksgeneration

Sparks blogg

Motivation är en drivkraft – så här väcker du den hos din tonåring.

beautiful women best friends brunettes 2346701

Som förälder till tonåringar känner man kanske igen sig i att ens tonåringar hoppar av sina tidigare omtyckta och uppskattade fritidsaktiviteter? Som plötsligt är tråkiga och ointressanta. Vi på Sparks är själva tonårsföräldrar och funderar mycket på hur vi kan hjälpa våra tonåringar att hitta ny motivation och testa nya grejer. Vi kontaktade därför Jan Artem Henriksson, Motivation- och självledarskapsexpert som dagligen föreläser för företagsledare om motivation, utveckling och hur man får människor att må bra.  

Vad är det som väcker motivation hos människor i allmänhet och hos unga i synnerhet?

Alla människor har samma inre drivkrafter – och det finns tre sådana som är universella. Den ena är att vi människor är gjorda för att vara aktiva och självständiga beslutsfattare, den andra är att vi behöver utmanas och lösa problem och den tredje är att göra det tillsammans med andra och för andra. Detta mår vi alla bra av – ung som gammal. Och det vi mår bra av, är vår inre motivation. Enligt motivationsforskningen så förklaras dessa universella drivkrafter som 3 grundläggande behov: autonomi, kompetens och tillhörighet. Med autonomi menas att vi behöver känna meningsfullhet, att få välja själv. Kompetens innebär att vi vill bemästra något, och få en lagom stor utmaning och tillhörigheten innebär att man vill känna sig uppskattad, vara del av en grupp och bidra till gruppens välmående, förklarar Jan Artem.

Hur kan vi använda oss av kunskapen om drivkrafterna?

Sverige är ett individualistiskt land, där mycket handlar om att förverkliga sig själv och vad vill jag. Detta kan vara både en gåva och en förbannelse, då tillhörigheten är extremt viktig för tonåringar – vilken grupp ska jag tillhöra och vilka normer gäller? Och det är mycket svårare för tonåringar att leva i ett individualistiskt land. Och olika ideal gör dessutom valmöjligheten oändlig, vilket leder till beslutsångest. Idag finns tusentals subgrupper och subkulturer och detta blir såklart svårt och förvirrande i tonåren. Man vill inte göra fel, inte sticka ut, det finns alltid olika statushierarkier att ta hänsyn till, man vill tillhöra en grupp osv.  Vi vuxna behöver vara medvetna om denna drivkraft och hur stark behovet av tillhörighet är.  Som vuxen är det viktigt att vi sätter tydliga regler för vad som gäller för vår familjegemenskap, då dessa regler skapar trygghet för tonåringen även om de också ser det som en av sina viktigaste roller att just utmana dessa! Vi kan också hjälpa unga att reflektera kring vilka normer som finns i de olika miljöerna de i övrigt verkar i. Det hjälper tonåringar att navigera mer medvetet och göra medvetna val.

Kan du berätta mer om de två andra drivkrafterna?

Den andra är kompetens  som handlar om att utvecklas och bemästra sin omgivning – och det är här vi som föräldrar kan stärka tonåringens självkänsla. Utmaningen måste vara lagom stor för tonåringen. Man måste känna att man har en chans att klara av den.  Med tiden höjs målen, man utmanar sig själv och man höjer kraven på sig själv. Och det är också av största vikt att lära sig att misslyckande också är ok. Tillhörigheten bryts inte vid misstag – det är oerhört viktigt. Sist men inte minst, påminn tonåringen att  inte enbart jämföra sig  med andra – utan istället med sig själv. Alla har olika förutsättningar.

Den tredje motivationskraften handlar om autonomi dvs att vara sig själv och få göra egna val.  Ett val kan ju bestå i att själv få välja vilken sport eller aktivitet man vill ägna sig åt. Och alla behöver lära sig att göra egna val och att stå stark i sig själv. Detta kan ju kännas svårt men ofta är detta något man får med sig när man går på en aktivitet och detta är en gradvis process som vi lär oss bemästra över tid, berättar Jan Artem.

Men hur ska föräldrar tänka om man vill hjälpa sin tonåring att hitta sin inre motivation el sin sk. Spark som vi kallar det?

Forskningen visar att Autonomifrämjande föräldraskap eller ledarskap är en framgångsformel  – föräldrar behöver vara så pass kloka och visa att de inte överför sina egna åsikter och värderingar på sina barn och absolut inte påtvingar dem en aktivitet man själv gillade som tonåring eller liknande. Istället behöver man se sina barns egna intressen, främja dessa och jobba med dem… Alla behöver känna att de duger som de är. Se din tonåring, något finns ju där som tonåringen bryr sig om, ta tillvara på den grejen och bygg vidare på den. Det kanske inte är något du själv gillar men lägg det åt sidan och se istället motivationen och utveckla den.

jan henriksson

Jan Artems 5 bästa tips till tonårsföräldern:

1. Bygg relation med din tonåring. Visa intresse och uppmuntra till ett intresse som finns därinne.

2. Lär din tonåring att det är ok att göra fel och misslyckas – hen duger som den är.

3. Påminn din tonåring att inte jämföra sig med andra utan enbart med sig själv och peka på utvecklingen som skett!

4. Läs på mer om inre motivation. Kolla in även denna länk: autonomi befrämjande föräldrarskap

5. Tänk på att alla mår bra av att bli sedda och att få närhet – på det sätt som de uppskattar det.

Dela på LinkedIn

Senaste inlägg