Sparks hjälper unga till en meningsfull fritid!

Sparks Generation är en ideell förening som hjälper ungdomsverksamheter att nå ut och unga att hitta just sin grej – oavsett bakgrund, ambitionsnivå eller tidigare erfarenhet.

Ungefär hälften av alla 10-18 åringar i Sverige saknar en regelbunden fritidsaktivitet efter skolan.

Forskningen visar tydligt värdet av att ha en regelbunden fritidsaktivitet för ungas hälsa och välbefinnande.
Men många unga i åldern 10-18 år vet inte vad som finns eller upplever inte att det finns något som passar dem.
Samtidigt har ungdomsverksamheter och det lokala föreningslivet svårt att nå ut. Vi ser också rapporter om att psykisk ohälsa bland unga ökar. De här problemen vill vi, i samverkan med andra, lösa.

Vår vision är att alla unga ska må bra och ha en meningsfull aktivitet på fritiden där de kan känna glädje, motivation och gemenskap med andra, oavsett ålder, socioekonomiska förutsättningar eller kunskapsnivå.

Det är viktigt att en Spark, ett fritidsintresse eller en aktivitet är något man själv fått välja. Det ska komma inifrån och inte som ett krav utifrån. Efter 2 års gedigen research med +100 unga så har vi också funnit att anledningarna till att så många saknar en fritidsaktivitet, utöver ekonomiska hinder, främst beror på att unga:

Sparks Generation har identifierat dessa hinder och tillsammans med målgruppen skapat lösningar som ligger till grunden för våra tre verksamhetsområden, genom vilka vi på bara ett års tid har fått 1200 unga att prova en ny aktivitet!

sparks verksamhet

Sparks når unga i digitala och sociala medier

Influencers, digitala och sociala medier är där unga är idag!

Därför inspirerar Sparks främst via sociala och digitala medier samt genom våra Sparks-ambassadörer fler unga att testa olika aktiviteter – kända som okända.

Vår unika metod och modell bygger på att inspirera och att göra det både enkelt och lustfyllt för målgruppen att hitta och anmäla sig till en lokal förening dit de är välkomna att prova-på aktiviteter gratis. Vi har på ett år genom dessa samordnade digitala kampanjer i nära samarbete med idrottsförbund och föreningar på ca. 20 orter runt om i Sverige inspirerat tusentals unga med vårt innehåll och lockat över 1200 ungdomar att anmäla sig till en aktivitet.

om sparks
kommun image 1

Sparksapp.se – framtidens fritidsplattform där hela kommunens ungdomsverksamheter kan samverka och nå ut till unga!

Tillsammans med vår målgrupp, unga 10-18 år, har vi utvecklat en inspirations- och mötesplattform som unga själva och även föreningslivet har efterfrågat. En tjänst där vi kontinuerligt inspirerar unga att hitta det lokala utbudet av spontan- och prova på aktiviteter, och andra positiva sammanhang där de kan få lära sig något nytt och få nya kompisar. Tjänsten lanserades den 14 oktober 2020 i samverkan med Upplands-Bro Kommuns unga och ungdomsverksamheter. Plattformen är skalbar och är nu tillgänglig för kommuner, föreningar och ungdomsverksamheter över hela landet för att nå ut till unga på ett nytt sätt i kanaler som tilltalar dem.

Vårt mål är att kommuner, kulturskolor, idrottsförbund och föreningar över hela landet ska gå med i Sparks Generation!

Är du nyfiken på hur hur du kan lyfta alla ungdomsverksamheter i din kommun och hjälpa föreningar att nå ut – läs mer här:

Sparks Ambassadörsprogram:

Att ha positiva förebilder i livet är viktigt och i vissa fall helt avgörande för de val vi gör i livet. Därför expanderar vi vårt ambassadörsprogram till att även inkludera lokala ambassadörer. Dessa är ungdomar som brinner både för ett eget intresse och att hjälpa andra unga att hitta sin grej. Våra lokala ambassadörer bidrar både med innehåll till appen, sprider Sparks-innehåll digitalt och går även att boka för inspirationsworkshops på skolor där de lyfter hela det lokala utbudet av aktiviteter och sammanhang – allt för att inspirera unga att hitta sin grej och bli sitt bästa jag!

Vill din kommun, förening eller verksamhet också nå ut till unga på ett nytt sätt? Vill du hjälpa unga att hitta sin grej, känna glädje och gemenskap med andra? Delta i Sparks Generations inspirationskampanjer eller gå med i vår digitala plattform så gör vi det enklare för unga att upptäcka din fina verksamhet!

Sparks Generation är en ideell förening som finansieras genom donationer och bidrag från bl.a. Familjen Erling-Perssons Stiftelse, Skandia: Idéer för livet, James Burke Foundation och Vinnova, Social innovation steg 1.