Sparks hjälper unga till en meningsfull fritid!

Sparks Generation är en ideell förening som hjälper ungdomsverksamheter att nå ut och unga att hitta just sin grej – oavsett bakgrund, ambitionsnivå eller tidigare erfarenhet.

Över en tredjedel av alla 12-18 åringar i Sverige saknar en regelbunden fritidsaktivitet efter skolan.

Sparks Generation är en ideell organisation som brinner för alla barn och ungas rätt och tillgång till en meningsfull fritid. Genom lokala ungdomsambassadörer och närvaro på sociala medier sprider vi inspiration och vår gratistjänst sparksapp.se där barn och unga kan få tillgång till gratisaktiviter, kurser och läger i sin hemkommun. Sparks Generation strävar efter att bli en rikstäckande metod och plattform så alla barn och unga i Sverige kan ha kul och känna gemenskap på fritiden.  Sparks Generation finansieras genom donationer och bidrag från bland andra Erling-Perssons Stiftelse, Skandia:Idéer för livet,  och Alecta Fastigheter och är medlem i Giva Sverige – tryggt givande. 

Forskningen visar tydligt värdet av att ha en regelbunden fritidsaktivitet för ungas hälsa och välbefinnande.
Men många unga i åldern 10-18 år vet inte vad som finns eller upplever inte att det finns något som passar dem.
Samtidigt har ungdomsverksamheter och det lokala föreningslivet svårt att nå ut. Vi ser också rapporter om att psykisk ohälsa bland unga ökar. De här problemen vill vi, i samverkan med andra, lösa.

Vår vision är att alla unga ska må bra och ha en meningsfull aktivitet på fritiden där de kan känna glädje, motivation och gemenskap med andra, oavsett ålder, socioekonomiska förutsättningar eller kunskapsnivå.

Det är viktigt att en Spark, ett fritidsintresse eller en aktivitet är något man själv fått välja. Det ska komma inifrån och inte som ett krav utifrån. Efter 2 års gedigen research med +100 unga så har vi också funnit att anledningarna till att så många saknar en fritidsaktivitet, utöver ekonomiska hinder, främst beror på att unga:

sparks metod bild

Sparks når unga i digitala och sociala medier

Sociala medier och digitala samanhang är där unga är!

Därför inspirerar Sparks främst via sociala och digitala medier samt genom våra Sparks-ambassadörer fler unga att testa olika aktiviteter – kända som okända.

Vår unika metod och modell bygger på att inspirera och att göra det både enkelt och lustfyllt för målgruppen att hitta och anmäla sig till en lokal förening dit de är välkomna att prova-på aktiviteter gratis. 

om sparks
kalender

SPARKSAPP – framtidens fritidsplattform där hela kommunens ungdomsverksamheter kan samverka och nå ut till unga!

Tillsammans med vår målgrupp, unga 10-18 år, har vi utvecklat en inspirations- och mötesplattform som unga själva och även föreningslivet har efterfrågat. En tjänst där vi kontinuerligt inspirerar unga att hitta det lokala utbudet av aktiviteter, och andra positiva sammanhang där de kan få lära sig något nytt och få nya kompisar. Tjänsten lanserades den 14 oktober 2020 i samverkan med Upplands-Bro Kommuns unga och ungdomsverksamheter. Plattformen är skalbar och är nu tillgänglig för kommuner, föreningar och ungdomsverksamheter över hela landet för att nå ut till unga på ett nytt sätt i kanaler som tilltalar dem.

 

Sparks Generation är en ideell förening som finansieras genom donationer och bidrag från bl.a. Familjen Erling-Perssons Stiftelse, Skandia: Idéer för livet, James Burke Foundation och Vinnova, Social innovation steg 1.