Insikter från forskningen

Namnet SPARKS är inspirerat av en forskning med samma namn, som är en av många insikter kring psykisk hälsa.

Sparksforskningen

Enligt Dr. Peter Benson, grundare av Search Institute, så har vi alla inom oss en inre sk gnista, som han kallar för ”Spark”. Denna gnista kan vara en skicklighet, ett intresse eller ett sätt att vara.

– När vi utövar vår Spark så oroar vi oss inte för hur bra vi är eller vad andra tycker om oss.
– Spark kommer inifrån en själv. Den kommer inte som ett krav utifrån.
– Barn som hittat, utövar och känner stöd från sin omgivning för sin Spark, tar bättre hand om sig, det går bättre för dem i skolan, och de känner glädje, motivation och mening.

Läs mer om forskningen hos:
Search Institute
Sparks and Thriving
TEDx talk

Passion & grit

Enligt Dr. Angela Duckworth, så är det som driver framgång inte genialitet men en unik kombination av passion och långsiktig uthållighet. “Grit” är en avgörande psykologisk faktor för att nå framgång, både inom utbildning och yrkesliv. “Grit” kan beskrivas som en kombination av uthållighet, inre driv och förmåga att inte ge upp vid motgångar. Dessa egenskaper kan utvecklas och förstärkas, både av oss själva och genom stöd från föräldrar, lärare, chefer eller vänner. Att utveckla “grit” handlar om att hitta sin passion i livet, ringa in sina personliga skäl till att fortsätta framåt, aldrig sluta öva och att se varje misslyckande som ett tillfälle att lära.

Läs mer om forskningen hos: Angela Duckworth samt lyssna när hon pratar på TED Talks Education