Vision & verksamhet

Vi drömmer om ett mer inkluderande och välmående samhälle där varenda ungdom har hittat sin passion, har ett sammanhang där hon får känna samhörighet med andra och bli sitt bästa jag!

Inspiration

Tillsammans med våra Sparks-ambassadörer som Penny Parnevik, Wilma & Emil Holmqvist och RMM (Random Making Movies) inspirerar vi unga på sociala medier  att prova olika intressen, kända som okända. Allt inom sport, konst & kultur och skolämnen.

https://www.youtube.com/c/sparksgeneration

Motivation

Vi vill bidra till att varje ungdom skall kunna nå sin fulla potential, och må bra. Känna egen motivation och mindre stress. Om du själv får välja vad du brinner för, få utvecklas i det och dessutom blir sedd och uppmuntrad, så kommer motivationen komma inifrån.

Meningsfulla aktiviteter

Vi hjälper unga att hitta lokala föreningar och sammanhang dit unga nybörjare är välkomna in i gemenskapen, där de kan lära sig något nytt, utvecklas, bli sedda och få nya kompisar.  Vi lyfter fram lokala prova på aktiviteter som är gratis och dit du är välkommen att prova igen – tills slut hittar du din grej!

På egen hand:
Endast 5% av 12-åringarna är inskrivna
på fritids.

Visionen om glädje, motivation och meningsfull fritid

Visionen om glädje, motivation och meningsfull fritid
Vi vill verka för att alla unga ska hitta och hålla på med en meningsfull aktivitet på fritiden, oavsett ålder, socioekonomiska förutsättningar eller kunskapsnivå. Aktiviteter där de blir sedda och får lagom med utmaningar, där deltagandet i sociala sammanhang stärker deras självkänsla och förbättrar deras framtidsutsikter.

Vår vision är att alla ungdomar skall känna till sin inre passion och ägna tid åt att utvecklas inom den. Genom deltagande i föreningslivet kan de hitta aktiviteter där de får känna inre glädje och gemenskap med andra.

Sparks vill bidra till att fler unga får större möjlighet att utvecklas till sunda vuxna som bidrar till ett positivt samhälle.

Just nu känner sig allt för många stressande och spända. Alldeles för många unga känner oro, ångest och har svårt att sova. Och alldeles för många oroar sig för om de duger.

SPARKS finns till för att inspirera unga att utforska och utveckla sin inre passion, genom att underlätta för dem att hitta aktiviteter där de får känna inre glädje och gemenskap med andra. Tillsammans med ungdomar ger vi oss ut på en digital resa i syfte att hitta något intresse som passar just dem. Resan börjar inom områden såsom Konst & Skapande, Sport och Hjärtefrågor. Viktigt att SPARKS inte blir ytterligare en sak man skall göra. Tvärtom, tanken är att det skall vara en källa till energi och glädje. För när du gör det du älskar, så stannar tiden. Du gör något aktivt som ger dig glädje och som väcker lusten till att vilja lära dig mer.