Tack till våra fantastiska stiftelser och sponsorer som stöder Sparks arbete. Tillsammans mot samma mål: Ge alla ungdomar chansen att hitta sin spark, utvecklas och må bra!

Tack till de nya idrottsförbund som under 2021 inlett samarbete med oss:

Tack till de idrottsförbund och föreningar som varit med från starten och öppnat upp sina verksamheter för unga i ålder 10-16 år, så att fler kan hitta sin grej!

Bli sparkschampion idag!

Alla kan bidra med något. Oavsett om du är privatperson, företag, ideell organisation, kommun eller stiftelse, så får du gärna bidra med kunskap, kontakter, goda exempel och förebilder, aktiviteter, utrustning eller donera pengar.

Maila gärna till

så kommer vi tacksamt att ta emot din hjälp för att alla ungdomar skall känna Spark inom sig, och få mer kunskap om hur man mår bra.

SparksChampion Företag

Vi är oerhört glada och stolta över våra samarbeten med våra SparksChampions företag som bidrar med sin gedigna kunskap och sina kontakter på ett fantastisk sätt. Dessa är idag: