Sparks vision handlar om Passion och GRIT - Sparksgeneration

Sparks blogg

Sparks vision handlar om Passion och GRIT

funky

Vår vision grundas i vetskapen om vad passion & Grit kan innebära för dig!

Sparks Generation finns till för att inspirera unga att utforska och utveckla sin inre passion, genom att underlätta för unga att hitta aktiviteter där de får känna inre glädje och gemenskap med andra.

Vi verkar för att alla unga skall hitta och på en meningsfull aktivitet på fritiden, oavsett ålder, socioekonomiska förutsättningar eller kunskapsnivå. Aktiviteter där de blir sedda, får lagom utmaningar, positiva sociala sammanhang som stärker deras självkänsla och får förbättrade framtidsutsikter.

Enligt Dr. Angela Duckworth, så är det som driver framgång inte genialitet men en unik kombination av passion och långsiktig uthållighet. “Grit” är en avgörande psykologisk faktor för att nå framgång, både inom utbildning och yrkesliv. “Grit” kan beskrivas som en kombination av uthållighet, inre driv och förmåga att inte ge upp vid motgångar. Dessa egenskaper kan utvecklas och förstärkas, både av oss själva och genom stöd från föräldrar, lärare, chefer eller vänner. Att utveckla “grit” handlar om att hitta sin passion i livet, ringa in sina personliga skäl till att fortsätta framåt, aldrig sluta öva och att se varje misslyckande som ett tillfälle att lära.

Läs mer om forskningen hos: Angela Duckworth samt lyssna när hon pratar på TED Talks Education

 

 

Dela på LinkedIn

Senaste inlägg