sparks team

Sparks huvudkontor och kontaktpersoner

alexandra krook

Alexandra Krook

Alexandra Krook

GRUNDARE OCH VERKSAMHETSCHEF
Ekonom från HHS, med bakgrund från SBC, Spray/Razorfish, Ericsson

Alexandra Krook
alexandra.krook@sparksgeneration.com

Ekonom från HHS, med bakgrund från SBC, Spray/Razorfish, Ericsson och strategiuppdrag hos Arvid Nordquist H.A.B, IVA (Tekniksprånget).

Alexandras Spark: Sparks Generation och mina barn

bjorn circle 1

Björn Hökmark

Björn Hökmark

PRODUKTANSVARIG 
Ansvarig för produktutveckling och innehåll.

bjorn.hokmark@sparksgeneration.com 0708 278 343

p1022557

Bruno Silva

Bruno Silva

Styrelse

Advisory Board