Vad menas med att ha en Spark? - Sparksgeneration

Sparks blogg

Vad menas med att ha en Spark?

demobild5

Enligt Dr. Peter Benson, grundare av Search Institute, så har vi alla inom oss en inre sk gnista, som han kallar för ”Spark”. Denna gnista kan vara en skicklighet, ett intresse eller ett sätt att vara.

– När vi utövar vår Spark så oroar vi oss inte för hur bra vi är eller vad andra tycker om oss.
– Spark kommer inifrån en själv. Den kommer inte som ett krav utifrån.
– Barn som hittat, utövar och känner stöd från sin omgivning för sin Spark, tar bättre hand om sig, det går bättre för dem i skolan, och de känner glädje, motivation och mening.

Läs mer om forskningen hos:
Search Institute
Sparks and Thriving
TEDx talk

 

HUR HITTAR MAN SIN SPARK?

5 tips på hur du hittar din inre motivation och spark:
1) Utgå från det som lockar och intresserar dig – du behöver inte vara bra på det i början!
2) Fokusera på att bli lite bättre varje gång snarare än att jämföra dig med andra.
3) Hitta lagom stora utmaningar så det känns lite läskigt, men inte för svårt.
4) Hitta andra personer som delar ditt intresse eller som kommit längre.
5) Se om du kan bidra till andras utveckling och lärande – då kommer du längre själv!

 

Dela på LinkedIn

Senaste inlägg