APP LOGO

Frågor, svar & siffror

Sparks Generation är en ideell förening som verkar för alla barn och ungas rätt till en meningsfull fritid. Sparks har utvecklat en metod där SPARKSAPP är en av tre delar för att inspirera och aktivera unga på fritiden.

Nedan redovisas SPARKSAPP´s medlemsantal och antal verksamheter. Medlemsantalet är enbart medlemmar i målgruppen unga (10-19år), i kommuner som tecknat avtal och påbörjat sin användning av SPARKSAPP. Till detta tillkommer också ledare, administratörer och föräldrar, samt unga i andra tex närliggande kommuner. Appen lanseras i Norrtälje kommun februari 2024.

Medlemmar

Upplands-Bro: 1711 st

Sundbyberg: 689 st

Sollentuna: 865 st

Verksamheter

Upplands-Bro: 41st

Sundbyberg: 30 st

Sollentuna: 17 st

Appstart

Upplands-Bro:  Oktober 2020

Sundbyberg: Februari 2023

Sollentuna: Oktober 2023

Publicerat 2024-01-31

Frågor & Svar om Sparks Generation

Svar: Sparks Generation är en rörelse. Vi är inte en kampanj. Vi vill ta vara på ungdomars inneboende gnistor, så kallade Sparks för att på så sätt bidra till ökad fysisk hälsa.  Idag saknar alldeles för många unga en meningsfull aktivitet efter skolan där de blir sedda av ledare, får utvecklas tillsammans med likasinnade och nå sin fulla potential. Det vill vi ändra på. Genom att inspirera, aktivera och uppmärksamma den inre gnistan, och underlätta för unga att hitta en förening lokalt, blir vi en rörelse för glädje, motivation och mening.

Vi är en digital kanal som riktar oss mot unga i åldrarna 10-18 år och vill vara en dörröppnare mellan unga och inkluderande, schyssta föreningar dit unga är välkomna för att utveckla sin passion, bli sedda av vuxna ledare och få känna gemenskap med andra.

Sparks Generation är en ideell förening utan vinstsyfte som finansieras genom donationer och bidrag. Bl.a. från Familjen Erling-Persson Stiftelse och Skandia: Idéer för Livet.

Svar: Idag vet många unga inte vilka aktiviteter som erbjuds lokalt där de bor. Andra tror att det är för sent för dem att börja med en ny aktivitet, och man är rädd att göra bort sig när man väl börjar. Vi har ägnat mer än två år åt att lyssna på och prata med unga i en gedigen, vetenskapligt förankrad process som resulterade i Sparks Generation.

Vi bildades för att inspirera och aktivera ungdomar efter skoltidens slut och innan föräldrarna kommer hem på kvällen. Vi är en ”dörröppnare” för alla aktörer som erbjuder aktiviteter för unga där de kan få upptäcka och utveckla sina intressen. Vi är gärna en inspirationskälla för fritids, skolor och andra ideella föreningar som vill bidra till en meningsfull fritid för våra unga.

Sparks Generations verksamhet är utvecklad i nära samarbete med högstadieungdomar på Stenhammarskolan i Flen, och 40 aktiva fotbollspelare på IFK Stocksund, Danderyd.

Sparks är en digital kanal där vi inspirerar unga i åldrarna 10-18 att hitta sin grej och sedan matcha dem med det lokala utbudet av föreningar och aktiviteter. Tillsammans med föreningar, klubbar, kulturskolor, kommuner och andra aktörer lyfter vi fram nya, okända och kända aktiviteter, oavsett om det handlar om sport, kultur eller skolämnen. Det viktigaste är att målgruppen hittar något som passar just dem. Vi erbjuder kostnadsfria prova-på-tillfällen, där man dessutom är välkommen att ta med en kompis.

Följ Sparks på YouTube och Instagram @sparksgeneration.
Läs mer om oss på www.sparksgeneration.com/omoss/ samt på Facebook @SPARKSORG och LinkedIn @sparks generation.

Vår app hittar du på sparksapp.se.

Alexandra Krook är grundare och verksamhetschef på Sparks. Alexandra har en gedigen bakgrund inom marknadsföring och varumärkeskommunikation från retail-, IT- och telekombranschen. Alexandra drivs av att hjälpa unga att hitta deras inre gnista och har själv fyra barn i målgruppen. Idén bakom Sparks väcktes när Alexandra tog del av forskning kring Grit, Mindset och amerikansk Sparks-forskning, där sambandet mellan avsaknaden av en meningsfull fritid och psykisk ohälsa tydligt framkom.

På vår hemsida finns hela styrelsen samt vår advisory board presenterad: Se här

Svar: Vill du komma i kontakt med Sparks gällande aktiviteter och samarbeten kontaktar du grundare och VD: Alexandra.krook@sparksgeneration.com
+46 733 34 0407

Besöksadress: c/o Edisen Group, Skeppsbron 38, 111 30 Stockholm

Postadress: c/o Edisen Group, Skeppsbron 38, 111 30 Stockholm

Frågor & Svar om Sparks Generation